miami churches local churches miami fl complete miami church directory
Miami Florist - Miami Churches - Miami Hospitals
Miami Funeral Homes - Miami Schools
Bird Road Baptist Church
8476 Bird Road
Miami, FL 33155
305-553-0800

Coral Villa Baptist Church
3201 SW 67th ave
Miami, FL 33155
305-661-6626

Epiphany Catholic
8081 SW 54th ct
Miami, FL 33143
305-667-4911

Granada Presbyterian
950 University Dr
Miami, FL 33134
305-444-8435

Kendall Presbyterian
8485 SW 112th st
Miami, FL 33156
305-271-5262

Mt Olive Baptist
6316 SW 59th Pl
Miami, FL 33143
305-667-7791

Mt Nebo Baptist
6075 SW 64th St
Miami, FL 33143
305-667-3696

Our Lady Of Lebanon
2055 Coral Way
Miami, FL 33145
305-856-7449

Palmetto Baptist
8618 W Flagler
Miami, FL 33144
305-553-4918

Riviera Presbyterian
5275 Sunset Dr
Miami, FL 33143
305-666-8586

St Brendan Catholic
8725 SW 32 St
Miami, FL 33165
305-221-2722

St Louis Catholic
7270 SW 120th st
Miami, FL 33156
305-238-7562

St Raymond Catholic
3475 SW 17th st
Miami, FL 33145
305-446-2427

St Theresa Catholic
2711 Indian Mound
Miami, FL 33134
305-446-1738

St Thomas Episcopal
5475 Banyan Dr
Miami, FL 33156
305-667-2277

St Thomas Apostle
7377 SW 64th St
Miami, FL 33143
305-665-5600

St Timothy Catholic
5400 SW 102th ave
Miami, FL 33165
305-596-7132

University Baptist
624 Anastasia
Miami, FL 33134
305-448-4425

Westwood Lake Baptist
4301 SW 107th ave
Miami, FL 33165
305-221-8381